• banner teodora txt

Iz tiska

Novi list

Gudački kvartet br. 1 u izvedbi renomiranog kvarteta Sebastian iz Zagreba razotkrio je već u prvom stavku Moderato velike izražajne mogućnosti u suprostavljanju zvukovnih boja gudačkih glazbala. Ritmički inventivan, spretno ujednačen i duhovito donesen kroz sve četiri dionice stavak Vivace bio je fantastična opreka ugođaja sa slijedećim Andantino con moto dok je Allegro assai u uigranosti kolektivnog sviranja, preciznosti i koherentnosti te posebnim smislom za isticanjem tematskih fraza koje u svim Mačekovim djelima donose svježinu invencije, individualistički pristup tonskoj građi slobodno je koristeći kroz poliritmičke idiome i smione modulacije, efektno i virtuozno istaknuo gostujući gudački ansambl.

Vjesnik

Koncert Kvarteta Sebastian u sve je tri izvedbe pokazao visoku svijest stilskog čitanja te naglašene preciznosti u iznošenju građe. Na taj je način svaka od četiri dionice zadobila prostor pune afirmacije, u izrazu i artikulaciji muzičke misli, što je temelj na kojemu Kvartet Sebastian gradi kvalitetu svoga pristupa kvartetskom mišljenju.

Slobodna Dalmacija

Članovi kvarteta Sebastian svojim zrelim tumačenjima i istančanom senzibilnošću suvereno jedre kroz ovaj koloplet umjetničkih razmišljanja i senzibiliteta. To je plod njihova pedantna i minuciozna rada koji slušatelji doživljavaju kao maksimalno uigran zvuk, bogatih i ujednačenih zvukovnih boja i dinamskih nijansi. Ove odlike podjednako vladaju u pretežno polifonim igrama, depresivna i nekomunikativna Pejačevićkina djela, kao i bujnom ritmikom i vatrenim temperamentom zamamna Debussyjeva kvarteta.
Ocrtavši maksimalnom uvjerljivošću ova dva karakterno oprečna djela, članovi kvarteta Sebastian s pravom su polučili dugi pljesak i poziv zadarske publike na bis kojim su nas, kroz tumačenje Menueta iz Haydnova Carskog kvarteta, jednakom predanošću vratili u potpuno drukčiji svijet, svijet razigrane klasike.

Branko Mrkušić

Zagrebački gudački kvartet "Sebastian", u sastavu violinista Anđelka Krpana i Korane Rucner, violiste Nebojše Floreanija i čelista Zlatka Rucnera koncentrurao je u Eufrazijevoj bazilici u jeku dobro uhodane glazbene sezone. Usklađeni kvalitetnim tonom međusobnih međuodnosa ekspresivne svirke, tehnički spremno, profilirani zanimljivo, ostvarivali su sklad zvukovnosti promišljenih i prostudiranih skladbi.

Lovorka Ruck

Pronicanje u različite svjetove

Gudački kvartet Sebastian objavio je za izdavačku kuću »Croatia Records« svoj prvi nosač zvuka s djelima Debussyja, Janačeka i Papandopula. Ovaj je komorni ansambl osnovan još 1982. kao Kvartet Muzičke omladine Zagreb, a pod imenom Sebastian djeluje od 1990. godine. Njegovi današnji članovi priznati su zagrebački glazbenici, violinisti Anđelko Krpan i Mislav Pavlin, violist Nebojša Floreani te violončelist Zlatko Runcer. Napomenimo da su svi diplomirali na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, na kojoj Rucner i Krpan danas djeluju kao predavači. Izuzev Floreanija koji je član Simfonijskog orkestra HRT-a i profesor na Glazbenoj školi Pavao Markovac, preostala trojica su članovi Zagrebačkih solista.
Gudački kvartet za sobom ima usavršavanja na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu, Sloveniji, Mađarskoj i Francuskoj, brojne nastupe u zemlji i inozemstvu, a 1988. postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin. Kvartet Sebastian njeguje stvaralaštvo nastalo od razdoblja klasike do naših dana, posebice stvaralaštvo hrvatskih autora. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, a Anđelko Klobučar, Nenad Firšt i A. Igrec svoje su skladbe upravo njima posvetili.
Navedeni »životopis« kvarteta očituje se i u njihovom prvom snimljenom albumu, kako izborom skladbi, tako i dosegom komornog muziciranja. Za svoj audio-prvijenac odabrali su jedini gudački kvartet francuskog impresionista Claudea Debussyja (Gudački kvartet u g-molu op. 10; stavci Animé et tres décidé, Assez vif et bien rythmé, Andantino, doucement ecpressif, Tres modéré, tres mouvement et avec passion), 1. gudački kvartet u e-molu-Kreutzerova sonata češkog skladatelja Leoša Janáčeka (stavci Adagio, Con moto, Con moto/Vivace-Andante, Con moto/Adagio) te posljednji, 6. gudački kvartet Borisa Papandopula. Četiri stavka Papandopulovog kvarteta imaju, umjesto uobičajenih oznaka tempa, upisane metronomske oznake. Ovaj je rad, nastao 1983. godine, naš glazbeni velikan posvetio Zagrebačkom kvartetu koji ga je i praizveo. Sva spomenuta djela vrijedna su i zanimljiva, a pripadaju različitim skladateljskim poetikama. Povezna nit je slojevitost glazbene građe. Članovi ansambla Sebastian uspješno su proniknuli u raznolike svjetove te »razgrnuvši« slojeve konstruirali homogene interpretativne cjeline, kako unutar svakog pojedinog stavka, tako i oblikujući četverostavačne cikluse. Dojmu homogenosti interpretacije svakako doprinosi postignuta homogenost zvuka, u kojemu se sviranje četiri glazbala slijeva u jedinstvenu zvučnu masu. To ne isključuje neophodnu razaznatljivost melodijskih linija u pojedinim odsjecima skladbi. Upravo navedeni preduvjet osnova je za kvalitetno komorno muziciranje. A za to je osim uigranosti potreban i ravnomjerni interpretativni angažman svih glazbenika. Gudački kvartet Sebastian i ovim se CD-om potvrdio kao komorni sastav koji, osim ozbiljnog pristupa notnom zapisu, zajednički »osjeća« pojedini skladateljski opus. Zato prvi nosač zvuka gudačkog kvarteta Sebastian nudi užitak u slušanju glazbe.
Nosač zvuka prati knjižica s potpuno prikladnim (dovoljno informativnim) tekstom muzikologinje Gordane Krpan. Uz hrvatski tekst, otisnut je i prijevod Saše Kolke na engleski jezik. Skladbe su snimane u župnoj dvorani crkve Sv. Križa u Zagrebu od 25. do 27. siječnja 2002. Producent izdanja je Vida Ramuščak, a urednik Zdravko Šljivac. Materijal je snimio Sonophil iz Budimpešte, tonski snimatelj bio je Laszlo Sallay, a digitalnu montažu obavio je Goran Martinac.