• banner portreti

Biografija

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić...

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar…Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu.

ČLANOVI

krpan

Anđelko Krpan – violina 

Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u razredu prof. Kristijana Petrovića i 1995. magistrirao je na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču kod prof. Dore Schwarzberg. Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod Yfraha Neamana, Igora Ozima te na Menuhin Music Academy u Gstaadu. Solistički je nastupao u Švedskoj, Austriji, Italiji, Rusiji i u Ukrajini, a surađivao s Orkestrom Muzičke omladine Gaudeamus, Društvenim orkestrom HGZ-a, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Zagrebačkom filharmonijom i Karelijskom filharmonijom. Kao komorni glazbenik bio je članom Bečke komorne filharmonije, od 1993. članom te od 1997. do 2002. koncertnim majstorom Zagrebačkih solista, a jedan je od utemeljitelja i prvi violinist Gudačkoga kvarteta Sebastian.

Osvojio je prvu nagradu na Međunarodnome violinističkom natjecanju Alpe-Adria u Italiji (1988.), Nagradu HGZ-a (1989.), šestu nagradu na Međunarodnome violinističkom natjecanju Václav Huml u Zagrebu (1993.), Nagradu Muzičke omladine Ivo Vuljević za najboljega mladog glazbenika Hrvatske u 1993. godini. Godine 1999. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Bavi se i pedagoškim radom: od 1989. do 1990. te nakon 1999. podučava violinu na Školi funkcionalne muzičke pedagogije (danas Glazbeno učilište Elly Bašić), 1995. postaje mlađi asistent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od 1998. na istoj ustanovi djeluje kao docent. Na diskografskome području godine 2001. Croatia Records mu je izdao kompaktnu ploča pod naslovom Hrvatske sonate (s djelima Slavenskoga, Cipre i Papandopula); za tu je ploču (zajedno s pijanisticom Nadom Majnarić) godine 2002. osvojio dvije diskografske nagrade Porin. Godine 2002.

 

teodora 

Tedora Sucai Matei – violina 

Teodora Sucala Matei započela je svoje glazbeno školovanje u Osijeku u razredu prof. Eve Hühn, a nastavila u Zagrebu u razredu prof. Davora Philipsa. Diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Leonida Sorokowa. Tijekom školovanja osvojila je 15 prvih nagrada na regionalnim i državnim natjecanjima. Dobitnica je rektorove nagrade za 2012/13. godinu. Solistički je nasupala uz Zagrebačku filharmoniju, Hrvatski komorni orkestar, Zagrebački komorni orkestar… Članica je Zagrebačke filharmonije, a od 2016. godine i gudačkog kvarteta Sebastian.

 

 

 

04.nebojsa

Nebojša Floreani – viola, član Simfonijskog orkestra Hrvatske

Violu je počeo učiti u klasi prof. Milana Čunka. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Stefana Passaggia. Član je Simfonijskog orkestra Hrvatske Radio Televizije i profesor je viole na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu. Nebojša Floreani je jedan od osnivača gudačkog kvarteta Sebastian.

 

 

 

 

 

03.zlatko

Zlatko Rucner – violončelo

Rođen je 1952. u Zagrebu. Studirao na Muzičkoj akademiji u klasi prof. V. Dešpalja, te diplomirao 1978. godine. Za vrijeme školovanja često održavao solističke nastupe u Zagrebu i drugim gradovima, te nastupao uz Zagrebačku filharmoniju, Dubrovački gradski orkestar i Simfonijski orkestar Muzičke akademije. Godine 1978. na državnom natjecanju glazbenih umjetnika u Zagrebu osvojio treću nagradu. Do godine 1984. svira kao solo čelist Zagrebačke filharmonije, a potom postaje član Zagrebačkih solista. Često nastupa kao solist izvodeći djela svih glazbenih epoha skladana za violončelo i gudače (Couperin, Boccherini, Haydn, Matz, Bragato...). Nastupa i kao solist uz Zagrebačku filharmoniju i Dubrovački simfonijski orkestar. Sudjelovao uradu više komornih ansambala kao što su Hrvatski klavirski trio i Zagrebački gudački trio.

Početkom devedesetih radi kao honorarni predavač violončela na Muzičkoj akademiji, a od 1996. predaje komornu glazbu. Zlatko Rucner član je kvarteta od 1995. godine.